Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Zákazník učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě, a to ve znění přístupném na http://www.ohrady.cz v sekci „Informace“, podsekci „Obchodní podmínky“ v den učinění objednávky. Vztahy mezi zákazníkem jako kupujícím a provozovatelem internetového obchodu jako prodávajícím se pak řídí předně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami,a jinak příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména jeho § 409 a následujícími o kupní smlouvě.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku (elektronická objednávka), telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní parametry a údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech či jiných propagačních materiálech vycházejí z informací poskytnutých jednotlivými výrobci zboží. V případě zjištěných nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy ze strany zákazníka jako objednatele/kupujícího. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Podmínkou vzniku kupní smlouvy je rovněž formální potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo potvrzení objednávky osobně nebo telefonicky a úhradu zálohy kupujícím předtím, než-li vznikne kupní smlouva a bude dodáno zboží. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (včetně např. pošty), dopravuje-li zboží prodávající, uskutečňuje se dodání přivezením zboží na adresu kupujícího.
V případě, že po objednání zboží do jeho dodání došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny (týká se dováženého zboží) nebo ke změně ceny či sortimentu ze strany výrobce (resp. jiného dodavatele, není-li výrobcem), vyhrazujeme si právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě, že výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit, telefonicky či e-mailem, a to i bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby a výslovný text, že rušíte svou objednávku.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží zasíláme obvykle poštou na dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase, budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce poštou nad 7.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se podle druhu zboží a jeho množství na skladě pohybuje od 3 do 21 dnů, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platnými právními předpisy. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé během přepravy ovšem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka za jakost s délkou záruční lhůty 24 měsíců, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé:

a) obvyklým opotřebením v důsledku používání zboží
b) nesprávným používáním zboží, včetně jeho nadměrného zatěžování
c) nesprávným skladováním, údržbou či neodbornými opravami a zásahy do zboží

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci neprodleně po zjištění vady telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaše jméno a adresu, požadovaný způsob vyřízení reklamace (odstranění vad nebo přiměřenou slevu z kupní ceny)
4) připojte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (stačí číslo dokladu a datum dodání)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od dne převzetí reklamovaného zboží. Budeme Vás neprodleně informovat o stavu vyřízení reklamace.

 Dana Brusová
Horní Paseky 393
provozovna: Horní Pasky 1619
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO:62319078
DIČ: CZ6858080845
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 25.1.1999
Evidenční číslo ŽL: 380402-6758-01
Číslo jednací:1630/01/1

kontaktní údaje:
kancelář tel.: 571611051
prodejna tel,fax.:571620705
mobil: 602943224
e-mail:prodej@ohrady.cz

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zpět
Vaše IP adresa je: 34.239.158.107
Copyright © 2019 Pastevní potřeby. Powered by Zen Cart | Zen Cart templates